คลังจัดประชุมเตรียมมาตรการ SME

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมเตรียมมาตรการ SME ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment