ธอส. ส่งมอบสายคล้องหน้ากากอนามัยให้แก่ รพ.ราชวิถี พร้อมมอบเงินสนับสนุนด้านการแพทย์

นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นผู้แทนธนาคารส่งมอบสายคล้องหน้ากากอนามัยที่ผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วในโครงการ “ร้อยพลังเล็ก สู่ล้านพลังยิ่งใหญ่ โดย ธอส.” ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 50,000 ชิ้น พร้อมเงินสนับสนุนเพื่อร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 จำนวน 200,000 บาท โดยมี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment