“คีรี”นำทัพกลุ่มบีทีเอสช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่อง

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทบีทีเอส เปิดเผยว่า บริษัทในกลุ่มบีทีเอสยังเดินหน้าจัดทำโครงการ “บรรเทาทุกข์ ส่งความสุข” จัดทำกล่อง จำนวน 20,000 ชุด ( 40,000 กล่อง น้ำหนักรวมกว่า 400 ตัน ) มูลค่ารวม 25 ล้านบาท โดยภายในกล่องจะประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรสต่างๆ เพื่อส่งมอบแจกจ่ายให้กับครอบครัวที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ได้รับความเดือดร้อน โดยโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทบีทีเอสในการช่วยเหลือดูแลสังคมและประชาชนในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้

สำหรับโครงการ กล่อง “บรรเทาทุกข์ ส่งความสุข” นี้ ทางทีมงานกลุ่มบริษัท บีทีเอส ได้มีการประสานงานกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างใต้สถานีรถไฟฟ้าตลอดแนวบีทีเอส ออกเก็บข้อมูลครอบครัวประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และได้มีการส่งข้อมูลรายชื่อและที่อยู่กลับมาให้บริษัทเพื่อดำเนินการจัดการแล้ว โดยทีมงานจะใช้บริการขนส่งของบริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จัดส่งกล่อง “บรรเทาทุกข์ ส่งความสุข” ให้ถึงบ้านของทุกท่าน เพื่อไม่ต้องให้เดินทางมารับสิ่งของด้วยตนเองที่สถานี เพื่ออำนวยความสะดวก ลดความแออัดและรักษาระยะห่าง ตามนโยบาย ( Social Distancing ) ของรัฐบาล โดยทางบริษัทจะเริ่มส่งกล่อง “บรรเทาทุกข์ ส่งความสุข” ตั้งแต่มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment