ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ดึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลกร่วมระดมสมองในการประชุมออนไลน์ ครั้งยิ่งใหญ่

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning : ASAIHL) ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมที่ระดมผู้เชี่ยวชาญทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการต่อสู้กับไวรัส COVID-19 จนประสบความสำเร็จ มาให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-21.00 น.

พบกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลก จากมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลก ทางด้านคอมพิวเตอร์ Al Carnegie Mellon University , การกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปิดท้ายด้วยการเสวนา เพื่อระดบสมองและสรุปสาระสำคัญว่า วันนี้โลกกำลังต่อสู้กับอะไร? และเราจะชนะได้อย่างไร ? ซึ่งหลังจากนี้โลกใหม่ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ? โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และคุณสุทธิชัย หยุ่น

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.cupt.net/aowc-2020 และ

https://youtu.be/bmwrLUu3Gys


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment