“สหพัฒน์” สนับสนุน “กทม.-กาชาด-วชิระ-เมเจอร์-เดอะมอลล์”มอบผลิตภัณฑ์และเงิน ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปีนี้บริษัทร่วมกับ 5 องค์กร คือ สำนักการแพทย์และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลวชิรพยาบาล, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และเดอะมอลล์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้พิการ ผู้สูงวัย และผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยได้มอบผลิตภัณฑ์และเงิน รวมมูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท

โดยความช่วยเหลือที่ส่งไปยัง สำนักการแพทย์ และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นั้น สหพัฒน์ได้มอบปลากระป๋องซื่อสัตย์ 1,000 กระป๋อง น้ำแร่มองต์เฟลอ 1,000 ขวด ในนามกลุ่ม SAHAGROUP Health Care & Wellness เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร และชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนของ สภากาชาดไทย ได้สนับสนุนโครงการมอบธารน้ำใจสู่ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทั่วประเทศ โดยมอบบะหมี่ซื่อสัตย์ 300,060 ซอง น้ำเต้าหู้โทฟุซัง 50,400 กล่อง เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทางด้าน โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ได้มอบเงิน 1 ล้านบาท ให้กับโครงการเตียงต่อชีวิต ผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อสร้างห้องความดันลบรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ในภาวะวิกฤต

สำหรับการร่วมมือกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ร่วมสนับสนุนในโครงการถุงปันยิ้ม โดยมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่า 4,860 ซอง บิสชิน 690 กล่อง ปลากระป๋องซื่อสัตย์ 1,600 กระป๋อง นมถั่วเหลืองมารูซัน 960 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ซื่อสัตย์เพื่อชาติ 720 หลอด เพื่อมอบให้ชุมชนในกรุงเทพมหานคร ส่วนความร่วมมือกับ เดอะมอลล์ ซึ่งได้จัดพื้นที่สาขาบางแค บางกะปิ เป็นสนามฉีดวัคซีนนั้น ทางสหพัฒน์ได้มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื่อสัตย์ 180 ถ้วย ริวอง 2,400 ถ้วย นมถั่วเหลืองมารูซัน 1,440 กล่อง น้ำแร่มองต์เฟลอ 1,440 ขวด ทุกเดือน เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มาให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment