TWPC ร่วมเสวนาครั้งสำคัญของโลก "UNGC Virtual Leaders Summit 2021"

นาย โฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC เปิดเผยว่า ไทยวา (TWPC ) ร่วมเสวนาในการประชุมครั้งสำคัญของโลก UNGC Virtual Leaders Summit 2021 (รูปแบบออนไลน์) จัดโดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ตอกย้ำการเป็นผู้นำความยั่งยืนของไทยในอุตสาหกรรมการเกษตร และอาหาร ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งเสริมความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงมือผู้บริโภค (Creating Innovation and Sustainability from Farm to Shelf) สร้างความเปลี่ยนแปลง เพื่อโลกที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2564

โดยการเสวนาในการประชุม UNGC Virtual Leaders Summit 2021ครั้งนี้ เป็นการรวมสุดยอดผู้นำสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กที่รวมผู้นำระดับโลกกว่า 25,000 คน จากภาคธุรกิจ สหประชาชาติและประชาสังคมทั่วโลก พร้อมด้วยนักธุรกิจจากประเทศไทย ระดมความคิดรับมือกับความท้าทายของวิกฤตโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็ว เศรษฐกิจที่เลวร้าย พร้อมผนึกกำลัง ปรับเป้าหมายทางธุรกิจ และลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

ทั้งนี้ที่ผ่านมา ในฐานะบริษัทอุตสาหกรรมการเกษตร และอาหาร ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์หลักในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารสู่ผู้บริโภคทั่วโลก ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งเสริมความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงมือผู้บริโภค (Creating Innovation and Sustainability from Farm to Shelf) โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกด้านของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตั้งแต่กระบวนการปลูก การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต และการจัดส่งสินค้า จึงให้ความสำคัญกับการบูรณาการเป้าหมายความยั่งยืนเข้าสู่กลยุทธ์ของธุรกิจ มุ่งเติบโตไปยังอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตได้อย่างยั่งยืน


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment