กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ด้วยการมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนกว่า 600 ชุด ประกอบด้วยข้าวหอมมะลิ น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ซอสปรุงรส ผักกาดกระป๋อง และแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เขตดุสิตบริเวณใกล้เคียงกรมสรรพสามิต จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนพัฒนาซอยระนองกลาง จำนวน 168 ชุด

2. ชุมชนซอยมิตรอนันต์ จำนวน 103 ชุด

3. ชุมชนวัดน้อยนพคุณ จำนวน 117 ชุด

4. ชุมชนวัดจอมสุดาราม จำนวน 197 ชุด

โดยมีผู้แทนในแต่ละชุมชนรับมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคและแอลกอฮอล์นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในชุมชนที่รับผิดชอบเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment