เปลี่ยนฟิล์มถนอมอาหาร เป็น “รองเท้าบูธ”

ปัจจุบันการใส่ใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น หลากหลายองค์กรต้องปรับตัวในการนำเสนอสินค้า บริการ หรือการดำเนินธุรกิจ ให้มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค “ความปกติใหม่” (New Normal)

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายฟิล์มยืดถนอมอาหาร ภายใต้ตราสินค้า “เอ็มแรป (M Wrap)” ก็ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่แพ้กัน

นางสาว ฤทัยชนก จงเสถียร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการรีไซเคิลและการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างสร้างสรรค์ บนแนวทางการใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เหมือนที่หลายๆ หน่วยงานนำมาปรับใช้

ซึ่งจากข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ปี 2562 รายงานว่า ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอย ทั้งหมด 27.8 ล้านตัน ซึ่งมีขยะพลาสติกประมาณ 2 ล้านตันหรือ 7% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด แม้จะเป็นปริมาณที่ไม่มาก แต่ก็กลายปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในลำดับต้นๆ เพราะขยะพลาสติก 2 ล้านตันนั้น ถูกนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีเพียง 5 แสนตันหรือ 25% ส่วนอีก 75% ถูกนำไปกำจัดแบบไม่ถูกวิธี แต่เมื่อนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้กลับมาใช้ใหม่หรือแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ในปลายปี 2562 ประเทศไทยลดอันดับขยะพลาสติกสะสมในทะเลสูงสุดในโลก จากอันดับที่ 6 ลงมาอยู่อันดับที่ 10

ดังนั้นการแยกขยะอย่างถูกต้องจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกลงได้

บริษัทจึงเริ่มต้นจัดทำ “โครงการ เก็บ เพื่อ กลาย” โดยเริ่มจากสร้างความเข้าใจให้พนักงานก่อนว่า พลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย หากรู้จักใช้ และร่วมมือกันจัดการขยะอย่างสร้างสรรค์ และ “เอ็มแรป รีไซเคิลได้” แล้วลงมือทำกันภายในองค์กร ผ่านการ “ใช้ ล้าง ตาก เก็บ” ฟิล์มถนอมอาหารด้วยตนเอง ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

หลังจากการดำเนินการภายในองค์กรมีผลลัพธ์ที่ดีและ มีการศึกษาค้นคว้าในเรื่องของการรีไซเคิลอย่างจริงจัง จนพบว่า ฟิล์มถนอมอาหารใช้แล้ว สามารถนำไปรีไซเคิลให้เป็นสิ่งของที่มีประโยชน์อื่นๆ ได้มากมาย อาทิ รองเท้าบูท ฯลฯ จึงขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้าโรงแรมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ล่าสุดผนึกกำลังร่วมกับคู่ค้าโรงแรมทั่วประเทศกว่า 30 แห่ง ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดจากฟิล์มถนอมอาหารและสนับสนุนให้เกิดการรีไซเคิลที่ถูกต้อง อาทิ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ, โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์, โรงแรม บันยันทรี กรุงเทพฯ, โรงแรม ศรีพันวา ภูเก็ต, โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต ฯลฯ

ซึ่งบริษัทได้ส่งตัวแทนไปพบปะ พูดคุย กับคู่ค้าด้วยตนเอง เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของโครงการฯ รวมถึงชี้แจงให้เห็นว่า ‘กระบวนการแยกขยะพลาสติกและการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี คือ ทางออกของการลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างแท้จริง โดยทุกโรงแรมจะได้รับถังขยะของโครงการฯ เพื่อแยกขยะทิ้งเฉพาะฟิล์มถนอมอาหารใช้แล้วเท่านั้นและทางโครงการฯ มีการจัดรถเข้ารับฟิล์มถนอมอาหารใช้แล้วจากโรงแรมทุกวัน เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป

หลังจากการดำเนินโครงการซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคู่ค้าโรงแรมที่ให้ความสนใจและเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สามารถเก็บรวบรวมฟิล์มถนอมอาหารที่ผ่านการใช้งานแล้วได้กว่า 3,000 กิโลกรัมหรือ 3 ตัน ภายในระยะเวลาประมาณ 5 เดือน จากนั้นนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลที่มีมาตรฐาน ทดลองและพัฒนาจนได้มาเป็นรองเท้าบูทยางข้อสั้น จำนวน 1,300 คู่ โดยมีส่วนผสมของฟิล์มถนอมอาหารเอ็มแรป ใช้แล้วมากถึง 80% ซึ่งรองเท้าบูทที่ผลิตได้ก็นำไปส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ
COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment