ไทยยูเนี่ยนร่วมแชร์ประสบการณ์นำนวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร

คุณธวัช สุธาสินีนนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานในงานสัมมนา “สร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจอาหารไทย” ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ในประเด็น ”มุ่งสร้างตลาดใหม่ผ่านนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการทำความเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน งานจัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันอาหาร ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment