iiG โรดโชว์ห้องค้าโนมูระ

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน) หรือ iiG พร้อมด้วย นายวิศรุต อังศุภากร ผู้อำนวยการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เพื่อเตรียมเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai โดยมี นายคัทซึยะ อิมานิชิ กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) นายสุเทพ พีตกานนท์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม โนมูระ ชั้น 1 อาคารไทยวา ทาวเวอร์


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment