ไทยโอซูก้าร่วม "สนับสนุนอาหารทางการแพทย์" ส่งมอบผ่านสื่อเครือเนชั่น

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด นำโดยคุณธนัญ สันตโยดม ประธานกรรมการบริหาร คุณชินสึเกะ ยุอาสะ ประธานบริษัท คุณวัฒนชัย อิสระเสนารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนงานธุรกิจยาปราศจากเชื้อและอาหารทางการแพทย์ และคุณธนาสุนันท์ สันตโยดม ผู้จัดการฝ่าย ได้ให้เกียรติร่วมมอบผลิตภัณฑ์ "เบลนเดอร่า-เอ็มเอฟ (BLENDERA-MF)“ อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ ให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน ให้แก่สื่อในเครือเนชั่น เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือหน่วยงาน หรือ ชุมชน ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งาน โดยมีคุณยุทธนา นวลจรัส บรรณาธิการข่าวกรุงเทพธุรกิจ ตัวแทนจากเนชั่น กรุ๊ป เป็นผู้รับมอบ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment