ธอส.มอบสายคล้องหน้ากากอนามัย

นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ส่งมอบสายคล้องหน้ากากอนามัย ตามโครงการ “ร้อยพลังเล็ก สู่ล้านพลังยิ่งใหญ่ โดย ธอส.” ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลลำปาง แห่งละ 10,000 ชิ้น เพื่อบรรเทาอาการเจ็บบริเวณหลังใบหูจากการกดทับของสายหน้ากากอนามัยเมื่อใส่เป็นเวลานานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และทุกสาขาอาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาล ร่วมต้านภัย COVID-19 จำนวนรวม 200,000 บาท และสนับสนุนงบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์ภายในวัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ วัดช่างแต้ม จ.เชียงใหม่ และวัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่ จำนวนรวม 200,000 บาท เพื่อปรับปรุงสถานที่ประกอบศาสนกิจภายในวัดทั้ง 3 แห่ง ให้เป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมทางศาสนา หรือการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร และประชาชนท้องถิ่น


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment