ผู้ถือหุ้น EKH ไฟเขียวทุกวาระ

พล.ร.อ. สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ประธานกรรมการ นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการ บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH) ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังได้ประเมินทิศทางธุรกิจครึ่งปีหลังจะเริ่มฟื้นตัว จากสัญญาณการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มคลายความกังวล ส่งผลทำให้อัตราการเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยนอก (OPD) เริ่มทยอยกลับมารับการรักษาเพิ่มมากขึ้น


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment