BEM มอบหน้ากากผ้าให้ รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราชและกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายไชยวัฒน์ จันทร์ผ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ลงพื้นที่มอบหน้ากากผ้า BEM แทนความห่วงใย และขอบคุณจากหัวใจ BEM ภายใต้โครงการ “Healthy Journey with BEM” ให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ อาทิ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รวมกว่า 32,000ชิ้น เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัส COVID - 19 กลับมาแพร่ระบาดซ้ำในช่วงเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment