สรรพสามิตร่วมให้คำแนะนำ ปรึกษาพร้อมรับเรื่องร้องเรียน ช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้น (เงินเยียวยา 5,000 บาท)

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตให้คำแนะนำ ปรึกษาพร้อมรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนเบื้องต้น (เงินเยียวยา 5,000 บาท) โดยเจ้าหน้าที่จะให้ประชาชนที่ไปร้องทุกข์เข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้ง ร่วมแจกอาหารและเครื่องดื่มสำหรับบริการประชาชน ณ ลานอเนกประสงค์ กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment