บสอ.ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) นำโดย ดร.พรรณขนิตตา บุญครอง ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย คุณโศรยา ลิมปิทีป ผู้จัดการบริษัท ร่วมแสดงความยินดีกับคุณปานทิพย์ ศรีพิมล เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ณ อาคาร SME Bank ชั้น 3


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment