โครงการ “ซื่อสัตย์ เพื่อชาติ” ปล่อยคลิปเรื่องราวความดีอดีตสามเณรน้อย

โครงการ “ซื่อสัตย์ เพื่อชาติ” โครงการที่มุ่งปลูกฝังและสร้างค่านิยมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต จัดทำคลิปวิดีโอชุดใหม่ “สามเณรกร” และ “เณรน้อย” เป็นการตีแผ่เรื่องราวการทำความดีของ “น้องกร-ด.ช.จิรากรณ์ ศรสงคราม” แห่งวัดป่ามณีกาญจน์ จ.นนทบุรี อดีตเณรน้อยผู้โด่งดังในโลกโซเชียล เพื่อกระตุ้นเตือนและปลูกจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์ ภายใต้หลักคำสอนของศาสนาพุทธ ในศีลข้อ 2 “อทินนา ทานา เวรมณี” ผ่านต้นแบบที่เป็นเด็กน้อยหรือสามเณร

วิดีโอคลิปบอกเล่าเรื่องราวของน้องกร เด็กน้อยที่คุณแม่พาเข้าวัดฟังธรรมะตั้งแต่ยังแบเบาะ จนกลายมาเป็นเด็กวัดตัวน้อยที่คอยถือย่ามตามหลังหลวงปู่ ตั้งแต่วัย 1 ขวบ 11 เดือน จนกระทั่งเข้าพิธีพิธีบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ 3 ขวบ 9 เดือน โดยปัจจุบันน้องกรมีอายุ 8 ปี ซึ่งยังคงช่วยหลวงปู่ปฏิบัติกิจต่าง ๆ ในวัดอย่างสม่ำเสมอ และยังคงเดินนำหน้าคณะออกรับบิณฑบาตกับหลวงปู่ทุกเช้าสำหรับคลิปวิดีโอชุดสามเณรกรและเณรน้อย สามารถรับชมได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ซื่อสัตย์ เพื่อชาติ @HonestSocietyThailand


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment