เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเมินยอดส่งออกของไทยขยายตัวต่อเนื่อง

เมย์แบงก์ กิมเอ็งชี้ยอดส่งออกของไทยปี 2564 ฟื้นตัว คาดขยายตัวประมาณ 4%

ทีมวิจัย บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประเมินว่าส่งออกไทยปลายปีที่ผ่านมาฟื้นตัวในแทบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และขยายตัวดีในแทบทุกภูมิภาค โดยเชื่อว่าในปีนี้การส่งออกไทยยังขยายตัวต่อเนื่องประมาณ 4% โดยเฉพาะกลุ่มอาหาร&เครื่องปรุง, อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ ผลักดันผลการดำเนินงานของกลุ่มดังกล่าวเติบโตเด่น

ส่งออกปี 63 ดีกว่าคาด และจะดียิ่งขึ้นในปี 64 : วันศุกร์ที่ 22 ม.ค. 2564 กระทรวงพาณิชย์รายงานมูลค่าการส่งออกไทยเดือนธันวาคม 63 รวม 20,082 ล้านเหรียญ ขยายตัว +4.71%YoY สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะหดตัว -1.35%YoY โดยพบว่าหลายกลุ่มอุตสาหกรรมมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น รถยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สินค้าเกษตร, อาหาร&เครื่องปรุง และบางกลุ่มอุตสาหกรรมก็กลับมาขยายตัวโดดเด่นอีกครั้ง เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการส่งออกเดือน ธันวาคมเติบโตในแทบทุกประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย เช่น สหรัฐฯ (+15.7%YoY), ญี่ปุ่น (+14.8%), อินเดีย (+14.5%) และจีน (+7.2%) ส่งผลให้ปี 2563 ไทยมีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 231,468 ล้านเหรียญ (-6.01% ดีกว่าที่กระทรวงพาณิชย์คาดที่ -7.0%) ผสานกับดัชนีชี้นำต่างๆ ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง เช่น PMI ภาคการผลิตและบริการของสหรัฐฯ (ม.ค) ขึ้นสู่ระดับ 59.1 (ขยายตัว 9 เดือนติดต่อกัน) และ 57.5 จุด ตามลำดับ สะท้อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญ หนุนส่งออกไทยในปีนี้ขยายตัวได้ราว 4%YoY บวกต่อกลุ่มหุ้นส่งออก ทั้งกลุ่มอาหารและเครื่องปรุง, อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment