สรรพสามิตเพิ่มช่องต่อใบอนุญาต ไม่ต้องใช้แบบคำขอ

กรมสรรพสามิตเพิ่มช่องต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ (สำหรับรายเดิม) ไม่ต้องใช้แบบคำขอ ไม่ต้องรอให้กรมสรรพสามิตส่งแบบคำขอไปให้ สามารถนำใบอนุญาตใบเดิมก่อนหมดอายุไปยื่นที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ / พื้นที่สาขา ตัวแทนชำระเงิน คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่อยู่ในร้าน 7-11 ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายฯ และค่าบริการตัวแทนชำระเงิน พร้อมรับใบอนุญาตฉบับใหม่ทันที


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment