ธอส. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเครราะห์(ธอส.) เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ น้อมนำไปถวาย แด่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารเข้าร่วมพิธี ก่อนที่จะมีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันที่ 24 ตุลาคม 2563


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment