ธ.ออมสิน ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันปิยมหาราช"

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธ์ุ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ กระทรวงการคลัง และพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment