ธพว. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ประจำปี 2563

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) โดย นายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง รองกรรมการผู้จัดการ และพนักงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ณ กระทรวงการคลัง
COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment