การยาสูบแห่งประเทศไทยร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

นายบรรยง กันจุไร ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ และพนักงาน เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ บริเวณลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า) และพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment