FPI รับรางวัล มาตรฐานความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (GSEE)

นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ และนางสาวศรุดา ชิตเชื้อ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (FPI) เข้ารับมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัตร มาตรฐานความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (GSEE) จาก นายเสกสรร เสริมพงศ์ (กลาง) รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ จัดโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment