“จุรินทร์”รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ บรรยายพิเศษ ในการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2563 ของสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางสินค้าไทย ก้าวไกลในตลาดโลก” พร้อมเป็นประธานการมอบรางวัลดีเด่นแต่ละสาขาในการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2563 ของสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่ง ประเทศไทย ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนน รัชดาภิเษก

โดยนายจุรินทร์ แสดงความยินดีกับสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยที่ครบรอบ 55 ปี จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บรรยายว่า ทิศทางสินค้าไทยในตลาดโลกเจอสถานการณ์ โควิด-สงครามการค้าสหรัฐกับจีน-เศรษฐกิจโลกหดตัวและที่สำคัญเทคโนโลยี disruption การเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันของเทคโนโลยีกระทบทั้งการค้า การลงทุนทุกฝ่าย

สิ่งที่ประเทศไทยของเราต้องทำคือเมื่อโลกเปลี่ยนเราก็ต้องปรับเพื่อให้ทันกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทิศทางสินค้าไทยที่ควรจะก้าวไปให้ไกลในตลาดโลกต้องปรับรูปแบบกลยุทธ์ โดย 1.เปลี่ยนยุทธศาสตร์เป็นใช้การตลาดนำการผลิต 2.เปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้ตรงตลาดและต้องเพิ่มนวัตกรรม และไม่ทิ้งจุดแข็งของประเทศไทยที่เป็นเมืองเกษตรกรรมและมีความหลากหลาย ซึ่งอาหารเป็นจุดแข็งและเป็นอนาคต เราต้องเดินหน้าไปสู่การทำให้"อาหารไทยเป็นอาหารโลก" จะต้องทำให้ประเทศไทยเป็น"ศูนย์กลางอาหารคุณภาพมาตรฐานของโลกให้ได้

“ไม่กี่วันมานี้ ตนนำกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตร กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ทำข้อตดลงร่วมกันโดยมีต่างชาติประเทศผู้นำเข้าสินค้าอาหารสังเกตการณ์ โดยเราจะควบคุมกำกับดูแลการผลิตร่วมกับเอกชนในเรื่องของอาหารให้มีความปลอดภัยและยอมรับได้ว่าเป็น COVID FREE คือไม่มีโควิดและมีการออกใบรับรองคุณภาพจากราชการเพื่อผู้ส่งออกจะได้นำไปแสดงกับผู้นำเข้าในแต่ละประเทศได้ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศต้นๆของโลกที่ทำแบบนี้ จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้สินค้าและอาหารไทยก้าวไกลในตลาดโลก”

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวด้วยว่า รูปแบบการตลาดเรานำเปลี่ยนเป็นใช้ระบบออนไลน์ก็สามารถแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าได้นอกจากนั้นยังใช้ระบบไฮบริด คือเป็นการจัดแสดงสินค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์ผสมกันเป็นระบบผสมผสาน โดยเมื่อ 24 กย.ที่ผ่านมาเพิ่งไปเปิดงานแสดงสินค้าเครื่องดื่มและอาหาร THAIFEX-ANUGA ASIA2020 ที่เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบไฮบริดครั้งแรกในโลกและจะเป็นต้นแบบให้ทุกประเทศในโลกทำตามต่อไป


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment