ธ.ก.ส. ถ่ายทอดประสบการณ์การออก Green Bond

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้สัมภาษณ์กับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย และบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด ประเทศสิงคโปร์ ในประเด็นมุมมอง แรงบันดาลใจและนโยบายของ ธ.ก.ส. ต่อพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ในประเทศไทย ประสบการณ์การออกและเสนอขายพร้อมคำแนะนำในการออก Green Bond รวมถึงการตอบรับจากตลาดและนักลงทุนต่อ Green Bond ของ ธ.ก.ส. และประโยชน์ที่มีต่อเกษตรกรลูกค้า บุคคลทั่วไปและสาธารณะ ตลอดจนแนวทางการออก Green Bond ในอนาคตของ ธ.ก.ส. โดยมีนายรัตนะชัย ดำเนินสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน และนายณรงค์ ขันติวิริยะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อบุคคล ร่วมให้สัมภาษณ์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์รวมถึงประโยชน์ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรจากการออกพันธบัตร Green Bond ภายใต้โครงการ ASEAN Low Carbon Energy Programme (ALCEP) ณ ห้องสมุด ชั้น 3 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่
COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment