LDCปรับกลยุทธ์มั่นใจ New Normal คือโอกาส

ทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) หรือ LDC เปิดเผยว่า บริษัทได้ทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทใหม่ ซึ่งมั่นใจว่าสามารถรับมือกับวิกฤติการณ์โควิด-19 และชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ของคนไทยได้เป็นอย่างดี ด้วยการยกระดับมาตรฐานการทำฟัน เพิ่มความปลอดภัย กลายเป็นมาตรฐานใหม่ในวงการ โฟกัสให้บริการด้วยทันตแพทย์เฉพาะทาง และจับกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ ส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจบริการทันตกรรมของบริษัทฯมีแนวโน้มที่ดี


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment