เศรษฐกิจไม่ดี ภาษีเหล้าเบียร์ไม่ตก

สรรพสามิตเผยปีงบประมาณ2563เก็บภาษีได้ไม่ต่ำกว่า 5.46 แสนล้านบาท โดยภาษีสุรา เบียร์จัดเก็บได้ต่ำกว่าเอกสารงบประมาณเล็กน้อย

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้ ในรอบกว่า 11 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 24 กันยายน 2563) จัดเก็บได้รวม 543,067.08 ล้านบาท คาดว่าสิ้นปีงบประมาณ ((1 ตุลาคม 2562 – 24 กันยายน 2563) จะเก็บรายได้ประมาณ 546,644.65 ล้านบาท แม้ยังต่ำกว่าประมาณ 95,955.35 ล้านบาท หรือ 14.93% แต่ก็สูงกว่าคาดการณ์ 501,000 แสนล้านบาท ที่ได้ปรับลดไปเนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ก่อนหน้านี้ มากกว่า 33,000 ล้านบาท

โดยรายได้ภาษีที่สามารถจัดเก็บได้สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 221,140.28 ล้านบาท 2) ภาษีรถยนต์ จำนวน 84,347.28 ล้านบาท 3) ภาษีเบียร์ จำนวน 80,012.64 ล้านบาท 4) ภาษีสุรา จำนวน 61,205.39 ล้านบาท 5) ภาษียาสูบ จำนวน 62,761.24 ล้านบาท โดยในเดือนกันยายน 2563 (1 – 24 กันยายน 2563) จัดเก็บได้รวม 39,184.78 ล้านบาท (คาดการณ์ 42,762.35 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการต่ำกว่า 8,065.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.87)“หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าช่วงท้ายปีงบประมาณ โดยเฉพาะดือนก.ย. จัดเก็บภาษีได้เกินคาดหมาย หลังจากยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นมาก การคลายล็อกดาวน์ ส่งผลให้การบริโภคน้ำมันเพิ่มขึ้นตามไปด้วย รวมไปถึงน้ำผสมวิตามิน ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นในช่วงที่โควิด-19 ระบาดก็ช่วยหนุนอีกทางแม้ไม่มากนัก อย่างไรก็ตามหากดูทั้งปีจะพบว่าภาษีเบียร์และสุรา มียอดจัดเก็บใกล้เคียงกับเป้าหมาย ซี่งภาษีเบียร์จัดเก็บต่ำกว่าเอกสารงบประมาณเพียง 6,000 ล้านบาท ส่วนสุราต่ำกว่าเอกสารงบประมาณเพียง 300 ล้านบาท เท่านั้น แม้ว่าจะมีการล็อกดาวน์ช่วงหนึ่ง ที่ไม่สามารถขายสุรา เบียร์ได้” อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าว


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment