SKเคาะIPO ที่ 0.80 บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อ28 - 30 ก.ย. ลงสนามเทรด mai 8 ต.ค.นี้

บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) หรือ SK ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เปิดเผย ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Lead Underwriter) เปิดเผยว่า บริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ของ บริษัท ศิรกร จำกัด(มหาชน) “ SK ” ที่ระดับราคา 0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio)ที่ 8 เท่า ซึ่งถือว่าเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน เมื่อเทียบกับบริษัทเทียบเคียงที่มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) อยู่ที่ 11.38 เท่าทั้งนี้ SK จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 28-30 กันยายนนี้ และคาดว่าจะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ในหมวดวัสดุก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อ “ SK ” ซึ่งเชื่อว่าการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก

สำหรับการระดมทุนในครั้งนี้ เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 115.35 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.08 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ปัจจุบัน “SK” มีทุนจดทะเบียนจำนวน 230 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญที่เสนอขายจำนวน 115.35 ล้านหุ้น และมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 172.33 ล้านบาท ภายหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO บริษัทฯจะมีทุนชำระแล้ว เพิ่มขึ้นเป็น 230 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน จำนวนไม่เกิน 106.85 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการและผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯจำนวนไม่เกิน 8.50 ล้านหุ้น


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment