FWD ประกันชีวิต ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล 4 จังหวัด

นางสาวปวริศา ชุมวิกรานต์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เผยว่า FWD ประกันชีวิต ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล 4 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี ตาก ชัยภูมิ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment