พฤกษา ผนึก เลิดสิน - กรมการแพทย์ - ซีพี เปิดรพ. สนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 กู้วิกฤตเตียงขาดแคลน

พฤกษา ผู้นำด้านที่อยู่อาศัยของไทย ร่วมพิธีเปิด “โรงพยาบาลสนาม เลิดสิน-กรมการแพทย์- ซีพี-พฤกษา” ในฐานะผู้สนับสนุนที่ดินเพื่อสร้างโรงพยาบาลสนามชั่วคราว รองรับผู้ป่วยกลุ่ม แดง เหลือง เขียว ให้ได้รับการดูแลรักษาและเฝ้าระวังอาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (คนกลาง) เป็นประธานเปิด รพ.สนาม นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง (คนที่ 4 จากขวา) เป็นผู้แทนบริษัทพฤกษา นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ (คนที่ 3 จากซ้าย) นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน (คนที่ 1 จากซ้าย) และ นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (คนที่ 5 จากขวา) ผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์

โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะสามารถรองรับวิกฤตเตียงขาดแคลน ได้รวม 200 เตียง สำหรับการสนับสนุนที่ดินเพื่อสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ นับเป็นความตั้งใจของพฤกษา ที่ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคนไทย พร้อมทั้งแบ่งเบาภาระหน้าที่ของทางภาครัฐ เพื่อร่วมฝ่าวิกฤตผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของประเทศไทยไปพร้อมกันในทุกภาคส่วน ตามนโยบายของบริษัทฯ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Sustainable Development ) ภายใต้การดูแลกำกับกิจการที่ดีในแกนเรื่องความใส่ใจต่อสังคมและให้โอกาสที่ดี (Heart to Society)


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment