ทรัสต์ ‘AIMIRT’ เดินหน้าลงทุน 3 โครงการคุณภาพ

ทรัสต์ ‘AIMIRT’ เดินหน้าลงทุน 3 โครงการคุณภาพ อัตราการเช่า 100% หลังผู้ถือหน่วยทรัสต์ไฟเขียวทุกวาระ

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ ‘เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท’ หรือ ‘AIMIRT’ เปิดเผยว่า AIMIRT ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประกาศความสำเร็จด้วยผลการโหวต 100% จากผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่อนุมัติผ่านทุกวาระ ให้เข้าทำการลงทุนในทรัพย์สินคุณภาพจาก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการทิพย์ (โครงการทิพย์ 5 และ โครงการทิพย์ 8) โครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ และโครงการไทยแทฟฟิต้า มูลค่าลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,350 ล้านบาท โดยมีโอกาสจะทำให้รายได้ค่าเช่าและผลประกอบการของทรัสต์ ‘AIMIRT’ มีความมั่นคงเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ ช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ต อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทรัสต์ ‘AIMIRT’ และผู้ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป”

นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่ทรัสต์ ‘AIMIRT’ เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมสำเร็จ จะส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์เพิ่มขึ้นเป็น 9.8 พันล้านบาท จากเดิมที่มีมูลค่าทรัพย์สินรวม 7.5 พันล้านบาท และสร้างผลประโยชน์ส่วนเพิ่มในทรัพย์สินใหม่ที่ลงทุน ก่อให้เกิดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติมในอัตราที่เหมาะสมและยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และแนวโน้มสภาพคล่องที่ดีขึ้นในตลาดรอง”

ส่วนนายธนาเดช โอภาสยานนท์ กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “จุดแข็งของทรัสต์ ‘AIMIRT’ คือ 1) ความมีเสถียรภาพของผลประกอบการที่สูงมาก โดยถึงแม้ในปี 2563 ที่ผ่านมาจะเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิท-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน ผลประกอบการของทรัสต์ ‘AIMIRT’ ยังคงแข็งแรง ทั้งในเรื่องอัตราการเช่าที่ยังอยู่ในระดับ 100% นับตั้งแต่กองทรัสต์จัดตั้ง รวมทั้งการเรียกเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าได้ครบถ้วน และ 2) การเติบโตของระดับเงินปันผลของทรัสต์ ‘AIMIRT’ โดยเงินปันผลของทรัสต์ ‘AIMIRT’ มีการเติบโตประมาณ 2.2% ในปี 2562 และเติบโตเพิ่มขึ้นอีกกว่า 10.5% ในปี 2563 ซึ่งนับเป็นกองทรัสต์ที่มีอัตราการเติบโตของเงินปันผลสูงที่สุดกองหนึ่งในประเทศ อันเป็นผลมาจากทั้ง Organic Growth ของทรัพย์สิน และ Inorganic Growth จากการลงทุนเพิ่มในทรัพย์สินที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทรัสต์ ‘AIMIRT’ มีเสถียรภาพในการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างสม่ำเสมอ การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินทั้ง 3 โครงการ จะส่งผลให้ทรัสต์ ‘AIMIRT’ มีโอกาสในการได้มีส่วนรับผลประโยชน์ส่วนเพิ่มในทรัพย์สินใหม่ที่ลงทุน ก่อให้เกิดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติมในอัตราที่เหมาะสมและยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์”

สำหรับทั้ง 3 โครงการที่ทรัสต์ ‘AIMIRT’ เตรียมพร้อมเข้าลงทุน ประกอบด้วย

1) กรรมสิทธิ์ (Freehold) โครงการทิพย์ 5 และ โครงการทิพย์ 8 ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่เช่าอาคารคลังสินค้ารวมประมาณ 35,774 ตร.ม. มีจุดเด่นตั้งอยู่บนพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตชั้นนำและการคมนาคมขนส่งที่สำคัญของประเทศ อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ คุณภาพการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าอยู่ในระดับพรีเมี่ยมและได้มาตรฐาน มีการให้บริการและดูแลผู้เช่าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ทำให้ผู้เช่าส่วนใหญ่เป็นผู้เช่าที่เช่าอยู่กับโครงการมานาน

2) กรรมสิทธิ์ (Freehold) โครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่เช่าอาคารคลังสินค้ารวมประมาณ 43,481 ตร.ม. มีจุดเด่นตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิและกรุงเทพมหานคร และผู้เช่าส่วนใหญ่เป็นที่รู้จักในตลาดและเช่าอยู่กับโครงการมานาน

3) สิทธิการเช่า 30 ปี โครงการไทยแทฟฟิต้า ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พื้นที่เช่าอาคารคลังสินค้ารวมประมาณ 42,493 ตร.ม. โดยทำเลของโครงการอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งมีอุปสงค์ที่สูงสำหรับคลังสินค้าเพื่อเก็บสินค้าที่ผลิตมาจากภายในนิคมฯ และบริเวณโดยรอบ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment