ธอส. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร เข้าพบนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อรายงานภารกิจหลักและการดำเนินงานของธนาคาร พร้อมกับแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สคร. ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคาร SME Bank ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment