SAK ปลื้มนักลงทุนแห่จองหุ้น IPO ดีเดย์เทรด 8 ธ.ค. 63

นางสาวพันทิตา แซ่เอ็ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK เปิดเผยว่า ในช่วงเปิดจองซื้อหุ้น IPO ของ SAK ระหว่างวันที่ 26-27 และ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา มีนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยให้ความสนใจเข้ามาจองซื้อเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ SAK มีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อยที่ดี สะท้อนความเชื่อมั่นที่มีต่อปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง จากศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย และโอกาสการเติบโตในอนาคต

ทั้งนี้มั่นใจว่า SAK จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่ดีอย่างต่อเนื่องในวันที่เข้าซื้อขายเป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งกำหนดในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 หลังจาก SAK เสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 546 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 26 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นครั้งนี้ กำหนดราคา IPO หุ้นละ 3.70 บาท คิดเป็นอัตรา P/E ปัจจุบันประมาณ 15.4 เท่า (เทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกันที่ 20.1-26.0 เท่า) โดยมีผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 6 ราย ประกอบด้วย บล.บัวหลวง จํากัด (มหาชน), บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บล.กรุงไทย ซิมิโก้ จำกัด, บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด และบล.ฟิลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment