TFG ร่วมทุน Cooper จากฝรั่งเศสสร้างฟาร์มสุกร "ปู่ทวดพันธุ์" ในไทย มูลค่า 500 ล้านบาท

นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า TFG ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท CooperL ผู้ผลิตสุกรครบวงจรใหญ่อันดับ 1 ของประเทศฝรั่งเศส จัดตั้งบริษัทร่วมทุน “บริษัท ไทยฟู้ดส์ นิวเคลียส จีเนติกส์ จำกัด” เพื่อสร้างฟาร์มสุกรปู่ทวดพันธุ์ในไทย มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท คาดสร้างเสร็จในกลางปี 2564

โดยวัตถุประสงค์ของการร่วมทุนกับบริษัทสายพันธุ์สุกรชั้นนำของโลกอย่างบริษัท CooperL จะช่วยนำเทคโนโลยีการผลิตสุกร โดยใช้ big data มาช่วยในการจัดการด้านพันธุกรรม, การพัฒนาสายพันธุ์สุกร โดยใช้เทคโนโลยีระดับโมเลกุล, การใช้เทคโนโลยีมาตรฐานฟาร์มในการป้องกันโรคขั้นสูงให้อยู่ในระดับเดียวกับฟาร์มมาตรฐานยุโรป ตลอดจนเทคโนโลยีด้านการจัดการโปรแกรมการให้อาหารที่แม่นยำ และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร การปรับปรุงสายพันธุ์สุกรเป็นต้นทางที่มีความสำคัญมากที่สุดให้การขับเคลื่อนการผลิตสุกร และการควบคุมต้นทุนการผลิต และก้าวสู่ขีดความสามารถในการผลิตสุกรระดับโลก

นอกจากนี้ บริษัทไทยฟู้ดส์ฯ ได้ตกลงเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสายพันธุ์สุกรจากบริษัท Nucleus ซึ่งเป็นบริษัทลูกในเครือของบริษัท CooperL อีกด้วย โดยตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบันได้มีการนำเข้าสายพันธุ์สุกร Piertain ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเนื้อแดงสูงขึ้นและประสิทธิภาพการเติบโตที่ดีขึ้น และสายพันธุ์ Large white/Yorkshire, Landrace ซึ่งช่วยเพิ่มจำนวนเต้านมสุกรที่ส่งผลต่ออัตราการรอดชีวิตลูกสุกรและสุขภาพลูกสุกรได้ดีกว่าสายพันธุ์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม สุกรทั้ง 2 สายพันธุ์ได้นำเข้ามาใช้ในการปรับปรุงสายพันธุ์สุกรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment